Lucio Battisti - The Singles

1973 Mi libre canción - Io vorrei...non vorrei...ma se vuoi

Mi libre canción - Io vorrei...non vorrei...ma se vuoi

All songs written by Battisti-Mogol-Amart
(except "Io vorrei...non vorrei...ma se vuoi" written by Battisti-Mogol)
RCA Victor TPBO 9118
Previous 45 r.p.m. Next 45 r.p.m.